Regulamin

Regulamin rezerwacji wizyt w Klinice Dermal

1. Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez kontakt telefoniczny, osobiście w Klinice lub online (po założeniu konta) poprzez stronę internetową www.dermal.pl pod zakładką „Formularz płatności”.

2. W niektórych uzasadnionych przypadkach Klinika Dermal może zażądać dokonania przedpłaty w wysokości 50% ceny rezerwowanej wizyty.l

3. Opłata, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu może być dokonana przelewem tradycyjnym na konto Kliniki Dermal, poprzez system szybkich płatności internetowych Przelewy 24 lub osobiście w siedzibie Kliniki. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową w sytuacji kiedy zajdzie taka potrzeba.

4. Opłata, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu musi być dokonana najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dokonania rezerwacji, a potwierdzenie dokonania przelewu powinno być przesłane na adres mailowy:dermal@dermal.pl

5. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej do godziny 10:00 dwa dni robocze przed dniem, w którym wizyta została zaplanowana.

6. W przypadku odwołania (bądź przełożenia) wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 4. Regulaminu, przedpłata, o której mowa w punkcie 2. zostanie zaliczona na poczet płatności za następną wizytę.

7. Na wizytę pierwszorazową należy zgłosić się do Kliniki 15-20 minut wcześniej. Na wizytę kolejną należy przybyć 5-10 minut przed jej rozpoczęciem.

8. Przed planowaną wizytą Klinika Derma podejmie próbę kontaktu telefonicznego pod numerem podanym podczas rezerwacji wizyty, bądź zakładania konta pacjenta na stronie www Kliniki, w celu potwierdzenia obecności pacjenta na uprzednio zarezerwowanej wizycie. Jeżeli próby zakończą się niepowodzeniem pacjent otrzyma wiadomość SMS z prośbą o kontakt w celu potwierdzenia (lub odwołania) wizyty w nieprzekraczalnym terminie. Jeżeli taki kontakt nie nastąpi, wizyta może zostać odwołana. W przypadku kiedy sytuacja dotyczy pacjenta, który dokonał uprzednio opłaty, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu, przedpłata nie zostanie zwrócona.

FORMULARZ PŁATNOŚCI